Velkommen til danskernes søgninger på Google og Bing

Hvilke spørgsmål og problemstillinger er egentlig top of mind når danskerne afslører deres faktiske interesser når de googler på Google og Bing.

TrendsAndCows.com viser hvad danskerne reelt interesserer sig mest for. Et google søg er et ubesvaret spørgsmål, som danskerne sætter sin lid til, at Google kan svare relevant på.

TrendsAndCows.com kaster lys over danskernes søgninger på Google og Bing.

Formål
Med internettet lige for hånden er der i dag ingen barrierer der forhindrer danskerne i, at undersøge store som små spørgsmål mens de opstår. At google noget er blevet lige så ubevidst og naturligt og ikke mindst lige så nødvendigt, som at trække på vejret og danskerne googler i stor stil for at blive klogere på dét der interesserer dem.

TrendsAndCows.com kaster lys over danskernes søgninger på Google og Bing, og giver kvalificerede bud på hvilke individuelle, samfundsmæssige og kommercielle spørgsmål, der optager danskerne mest i hverdagen.

TrendsAndCows.com har udviklet unikke algoritmer og besidder faglige kompetencer der gør det muligt, at indsamle, bearbejde og analysere søgeordsdata fra Google og Bing.

Folkene bag
TrendsAndCows.com er stiftet i 2017 og fuldt ejet af SEO ekspert, Henrik Bondtofte og Teleanalytiker, Nicolas Fredriksen.

Henrik Bondtofte er en af Danmarks førende SEO eksperter. Siden 20## har han beskæftiget sig med søgemaskineoptimering, holdt foredrag og udviklet online strategier for virksomheder i ind- og udland. Henrik Bondtofte står bag SEO fagligheden i TrendsAndCows.com.

Nicolas Fredriksen har siden 2007 beskæftiget sig med analyser af det danske og internationale telemarked. Gennem årene har han udviklet algoritmer, der har leveret unikke data til landets førende medier. Nicolas Fredriksen står bag de anvendte algoritmer i TrendsAndCows.com.

Sammen har Henrik Bondtofte og Nicolas Fredriksen skabt en unik løsning, der løfter sløret for hvad danskerne reelt interesserer sig for når de sidder alene bag tasterne eller med mobilen i hånden og Googler informationer.

TrendsAndCows.com dokumenterer den historiske udvikling i danskernes interesser for individuelle, samfundsmæssige, kommercielle spørgsmål og problemstillinger, og viser samtidig relevant trendline og prognose for udviklingen de næste tre måneder.

”En søgning på Google er dybest set et ubesvaret spørgsmål, som danskeren ønsker et relevant og fyldestgørende svar på. På den måde afspejler Google søgninger danskerens reelle interesser og summen af de danske Google søg, er således et rigtig godt billede af hvad danskerne rent faktisk interesserer sig for”, Nicolas Fredriksen, medstifter af TrendsAndCows.com

Data, algoritmer og analyser
TrendsAndCows.com har rettighederne til Googles og Bings data og via API ér modtager vi søgeordsdata i realtime fra både Google og Bing. Disse data suppleres med søgeordsdata, som vi henter fra Google Adwords og Bing Ads.

Gennem egenudviklede robotter og search tools analyserer og måler vi hyppigheden af mediernes redaktionelle dækning af offentlige personer, organisationer og virksomheder. Hertil monitoreres offentlige personers, organisationers og virksomheders generelle synlighed på nettet løbende.

Ovenstående data indgår som rådata i vores egne algoritmer som er udviklet med den hensigt, at tage højde for sæsonudsving, månedsvise variationer og meget andet. Hertil sørger vores InContextSearch for, at der er maksimal kausalitet mellem intentionen bag en given søgning og dén søgevolumen vi præsenterer i vores output data. En søgning efter for eksempel Gafler (anvendt som bestik) skal således kun producere et søgevolumen der er 100 procent relevant for spisegafler og ikke producere et søgevolumen der også inkluderer stemmegafler, gaffeltrucks o. lign.

Eksempel på hvordan InContextSearch giver bedre søgeordsdata:
En søgning på Mette Frederiksen er ikke nødvendigvis en søgning efter poltikkeren, Mette Frederiksen. Vores InContextSearch sikrer, at vi renser det oplyste søgevolumen for søgninger relateret til eksempelvis psykologen, skorstensfejeren, politikeren og tandlægen, Mette Frederiksen. Ved at knytte navnet til i princippet uendelig mange kontekster kan vi udlede hvor stor en andel af den samlede mængde af søgninger på Mette Frederiksen, der rent faktisk er efter politikeren Mette Frederiksen.

Med vores InContextSearch sikrer vi maksimal relevans mellem hvad danskerne rent faktisk har søgt efter og det specifikke søgevolumen vi præsenterer. Derfor er vores præsenterede søgevolumen typisk også betydeligt lavere, men også mere retvisende end data præsenteret i Googles og Bings søgeordsværktøjer, som udelukkende oplyser samlede gennemsnitlige tal for et givent søgeord fx. summen af alle søgninger på ”Mette Frederiksen”.

Branchefolk og fagfolk sikrer relevans og validitet
I tillæg til vores rådata fra Google, Bing, egne robotter, search tools og algoritmer, har vi lagt to lag med faglige kompetencer oven i vores output data; Folk med brancheviden og folk med SEO viden. Dette gælder især for vores brancherapporter hvor vi har sikret os, at samtlige målte og analyserede parametre er maksimalt relevante for aktørerne i den pågældende branche.

De to lag med faglige kompetencer sikrer at vi ganske enkelt undgår at spørge i vest og få svar i øst. Det handler helt grundlæggende om, at levere relevante og valide output data. Dette gøres helt konkret ved at fagpersoner med stort kendskab til den enkelte branche definerer og udformer relevante søgeord og fraser, mens fagpersoner med stort kendskab til søgemaskinernes funktionalitet og søgemetoder lægger de definerede søgeord og fraser ind på korrekt vis og dermed sikrer, at valide data udtrækkes fra Google og Bing.

Trends & prognoser
Historiske data præsenteres i udgangspunktet løbende 24 måneder. For hver serie produceres der en grafisk fremstilling af historiske data med tilføjelse af en lineær tendenslinje. Lineær regression med konfidensinterval på 95 procent er ligeledes tilføjet mhb. på at fremstille en prognose for kommende tre måneder.

Opsummering
Data fra TrendsAndCows.com har høj korrelation med data fra Google og Bing, men præsenterer søgeordsvolumen der typisk er betydelig lavere. Den lavere søgeordsvolumen skyldes vores InContextSearch og det forhold, at TrandsAndCows.com tager højde for sæsonudsving, månedlige variationer i internettrafik og, at vi også inddrager statistikker fra Google Adwords og Bing Ads.

Disclaimer
Data og analyser fra TrendsAndCows.com fortæller noget om danskernes søgninger på Google og Bing, og bør betragtes som kvalificerede fingerpeg i hvilken retning udviklingen vil gå og fra hvilket hold udviklingen er kommet. TrendsAndCows.com tager intet ansvar for den faktiske rigtighed i præsenterede data.

Samtlige data indhentet, bearbejdet og præsenteret af TrendsAndCows.com er 100 procent anonymiserede og TrendsAndCows.com har ingen viden om hvilke data, der er opstået fra enkeltpersoners søgninger på nettet, søgninger i søgemaskiner og sociale medier. Der gøres således på ingen måde brug af persondata.